โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม (Greenhouse Smart Farm)

โรงเรือน Greenhouse เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณผลผลิตที่แน่นอน และควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นต้องการการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภาย แสง ก๊าซต่างๆ ในโรงเรือน โรงเรือนเพาะปลูกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมีหลายขนาดและหลายรูปทรง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการทำการเกษตร ป้องกันฝนและแมลง ศัตรูพืช ที่ทำความเสียหายแก่ต้นพืช


Greenhouse Concept Design

View Point

Main concepts and trends in greenhouse horticulture that emerged during the last decade. The major driving forces toward improving greenhouse design have sprung from the desire to achieve a sustainable greenhouse that is energy neutral, consumes only the essential amount of water, and has minimal negative environmental impact – all while maximizing net financial cost return. The large Greenhouse that span several meters are generally made of galvanized steel tubes and are stabilized in the longitudinal direction with steel wires and small-diameter tubes. The more advanced and, therefore, more expensive structures – for crop protection – are single-span and multispan greenhouses. These are constructed in various widths and heights, and are available with various types of roofs. The most common roof shapes are (i) curve, (ii) saw-tooth, (iii) round arch, and (iv) umbella. โรงเรือนมีลักษะการ สร้างขึ้นตามความกว้างและความสูงต่างๆ และใช้ได้กับหลังคาประเภทต่างๆ รูปร่างหลังคาที่พบมากที่สุดคือ (i) โค้ง (ii) ฟันเลื่อย (iii) โค้งมน และ (iv) ร่ม

We offer our customers in specification needed. In addition, it also sells consulting equipment, design of farm systems, greenhouses, gardening work, exhibitions, and related models. And selling agricultural equipment Technological equipment in various agricultural works.

เรานำเสนอลูกค้าของเราตามข้อกำหนดสเปคที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ให้คำปรึกษาออกแบบระบบฟาร์ม โรงเรือน งานสวน ไร่และโมเดลที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์เทคโนโลยีในงานเกษตรต่างๆ.

การเลือกชนิดโรงเรือนที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก สภาพอากาศ ทิศทางการวางติดตั้ง ภูมิประเทศจึงเป็นสื่งที่สำคัญ ในแง่ของความสูงของพืช การถ่ายเทอากาศ การรับแสง อุณหภูมิและความชื่น ล้วนแล้วแต่ส่งผลกับคุณภาพผลผลิตทั้งสิ่น.

เราออกแบบและรับติดตั้งโรงเรือนขนาดและรูปทรงต่างๆ.

Cruve Greenhouse

(โรงเรือนทรงจั่วโค้ง)

Cruve Greenhouse/โรงเรือนทรงจั่วโค้ง

โรงเรือนหลังคาโค้ง (Cruve Greenhouse) เป็นแบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในเขตอบอุ่นและเขตหนาวอีกแบบหนึ่ง การติดตั้งไม่ซับซ้อนมากนัก เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการมุงหลังคาด้ววัสดุที่โค้งงอได้ง่าย เช่น แผ่นฟิมล์พลาสติกชนิดต่าง ๆ

Saw tooth Greenhouse

(โรงเรือนทรงฟันเลื่อย)

Saw tooth Greenhouse/โรงเรือนทรงฟันเลื่อย

โรงเรือนหลังคาโค้งฟันเลื่อย (Saw tooth Greenhouse) เป็นแบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอีกแบบหนึ่ง เพราะหลังคาจะถ่ายเทความร้อนได้ดีตรงบริเวณฟันเลื่อยแต่ราคาก็จะแพงกว่าทรงโค้ง

Umbella roof Greenhouse

(โรงเรือนหลังคา2ชั้น)

Umbella roof Greenhouse/โรงเรือนหลังคา2ชั้น

Saw tooth Greenhouse/โรงเรือนทรงฟันเลื่อย

โรงเรือนหลังคาโค้ง 2 ชั้น (Umbella root Greenhouse) เป็นแบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและใช้กันแพร่หลาย เพราะหลังคาจะถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าทรงฟันเลื่อยและราคาก็จะแพงกว่าทรงโค้งเลื่อย

Phone

Tel. +662-077-9707
Tel. +6663-676-8476

Email

contact@smartfarmdiy.com

Location

282/287 Leap Khlong Song Road, Bang Chan Subdistrict, Khlong Sam Wa
Bangkok 10510.