โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม (Greenhouse Smart Farm)

โรงเรือน Greenhouse เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณผลผลิตที่แน่นอน และควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นต้องการการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภาย แสง ก๊าซต่างๆ ในโรงเรือน โรงเรือนเพาะปลูกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมีหลายขนาดและหลายรูปทรง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการทำการเกษตร ป้องกันฝนและแมลง ศัตรูพืช ที่ทำความเสียหายแก่ต้นพืช

การเลือกชนิดโรงเรือนที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก สภาพอากาศ ทิศทางการวางติดตั้ง ภูมิประเทศจึงเป็นสื่งที่สำคัญ ในแง่ของความสูงของพืช การถ่ายเทอากาศ การรับแสง อุณหภูมิและความชื่น ล้วนแล้วแต่ส่งผลกับคุณภาพผลผลิตทั้งสิ่น.

เราออกแบบและรับติดตั้งโรงเรือนขนาดและรูปทรงต่างๆ.

Cruve Greenhouse

(โรงเรือนทรงจั่วโค้ง)

Cruve Greenhouse/โรงเรือนทรงจั่วโค้ง

โรงเรือนหลังคาโค้ง (Cruve Greenhouse) เป็นแบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในเขตอบอุ่นและเขตหนาวอีกแบบหนึ่ง การติดตั้งไม่ซับซ้อนมากนัก เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการมุงหลังคาด้ววัสดุที่โค้งงอได้ง่าย เช่น แผ่นฟิมล์พลาสติกชนิดต่าง ๆ

Saw tooth Greenhouse

(โรงเรือนทรงฟันเลื่อย)

Saw tooth Greenhouse/โรงเรือนทรงฟันเลื่อย

โรงเรือนหลังคาโค้งฟันเลื่อย (Saw tooth Greenhouse) เป็นแบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอีกแบบหนึ่ง เพราะหลังคาจะถ่ายเทความร้อนได้ดีตรงบริเวณฟันเลื่อยแต่ราคาก็จะแพงกว่าทรงโค้ง

Umbella roof Greenhouse

(โรงเรือนหลังคา2ชั้น)

Umbella roof Greenhouse/โรงเรือนหลังคา2ชั้น

Saw tooth Greenhouse/โรงเรือนทรงฟันเลื่อย

โรงเรือนหลังคาโค้ง 2 ชั้น (Umbella root Greenhouse) เป็นแบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและใช้กันแพร่หลาย เพราะหลังคาจะถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าทรงฟันเลื่อยและราคาก็จะแพงกว่าทรงโค้งเลื่อย

Phone

Tel. +662-077-9707
Tel. +6663-676-8476

Email

contact@smartfarmdiy.com

Location

282/287 Leap Khlong Song Road, Bang Chan Subdistrict, Khlong Sam Wa
Bangkok 10510.