Welcome To Smart Farm Solution

เราคือ SMARTFARMDIY เราทำระบบเกษตรแบบคนยุคใหม่ เรานำเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์ของเรา มาปรับใช้ในการทำเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ทั้งระบบ Indoor/ Outdoor/ SmartFarm ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ งานของเราหลักๆคือ บริการด้าน โรงเรือน ฟาร์ม แปลงพืช อาคารฟาร์ม รับติดตั้ง จัดหาอุปกรณ์ SmartFarm Indoor/Outdoor ที่เป็นการปลูกพืช สัตว์ ในร่มจากแสงแดดเทียมหรือในที่แจ้งจากแสงอาทิตย์จริงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ระบบปลูกพืชแบบนี้จะช่วยให้พืชของคุณเติบโตตลอดทั้งปี โดยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มและระบบ IoT (Internet Of Things) จะทำให้ลดปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก เช่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูก ลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ ของพืช เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น พืชสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที บริการรับออกแบบติดตั้ง วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ระบบสมาร์ทฟาร์ม ที่เป็นระบบเปิด ระบบปิด Indoor/Outdoor รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรกรรม เทคโนโลยี ที่ใช้ในงานต่างๆ ในราคาที่เข้าถึงได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สมาร์ทฟาร์มมิ่ง คือศักยภาพในการประหยัดเวลาอันมีค่า ระบบการทำฟาร์มอัจฉริยะช่วยลดของเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และช่วยให้สามารถจัดการทรัพยากรจำนวนมากขึ้นผ่านการสำรวจระยะไกล.

เพิ่มผลผลิตพืช

เพิ่มผลผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำ การวิเคราะห์คุณภาพการผลิตและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับการรักษาสามารถสอนเกษตรกรในการปรับกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์.

การวางแผนและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารการคาดการณ์อุปสงค์และการส่งมอบสินค้าสู่ตลาดทันเวลาเพื่อลดของเสีย.

ข้อมูลย้อนหลังและการพยากรณ์

เกษตรกรสามารถเห็นภาพระดับการผลิต ความชื้นในดิน ความเข้มของแสงแดด และอื่นๆ ได้แบบเรียลไทม์ ย้อนหลัง และจากระยะไกลเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจ.

ข่าวสารและกิจกรรม

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather station) ประกอบ […]
การคำนวณปริมาตรแท้งน้ำคงเหลือในถังน้ำ ทรงกระบอ […]
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความชื้นในดิน ค่า pH ค่ […]
Smart aquaponic systems are still a relatively […]

Helping customers unlock painpoints with digitization

Impact ROI
0
Crop
0
productivity
0
profitable
0

ผลงานที่ผ่านมา

โซลูชันการตรวจสอบและการจัดการฟาร์มเพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พลิกโฉมภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกคน ดูโครงการที่ผ่านมาของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
.

ประเภทสินค้าของเรา

Greenhouse

Sensor

Irrigation

Curtains

Agriculture technology

Massive advancements and opportunities for agriculture technology have changed the way we cultivate and consume food.
ความก้าวหน้าและโอกาสมากมายสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกและบริโภคอาหาร.

Artificial-intelligence

We are providing for ways to help farmers minimize their risks, or at least make them more manageable. Implementing artificial intelligence in agriculture is one of the most promising opportunities.
เรากำลังจัดเตรียมวิธีที่จะช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยง หรืออย่างน้อยก็ทำให้พวกเขาจัดการได้มากขึ้น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตรเป็นหนึ่งในโอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด

SMART GREENHOUSE

A framed or inflated structure covered with a transparent or translucent material in which fruit or vegetable or flower crops can be grown under the controlled climatic conditions
โครงสร้างโรงเรือนที่มีการปกคลุมด้วยวัสดุโปร่งใสหรือโปร่งแสงเพื่อป้องกันศัตรูพืชซึ่งสามารถปลูกพืช ผัก ผลไม้หรือดอกไม้ได้ภายใต้สภาพอากาศที่มีการควบคุมได้

sustainable food production

Digital agriculture focuses on using data-driven insights to guide sustainable food production that is more productive and improves farmer livelihoods.
สำหรับเกษตรดิจิทัลมุ่งเน้นไปที่การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิผลและปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกร

GROW BETTER LESS WATER

Grow crops better with precision fertilizer management and you can control the yield.
ปลูกพืชได้ดีขึ้นด้วยการจัดการปุ๋ยที่แม่นยำและคุณสามารถควบคุมผลผลิตได้

QUALITY PRODUCE FOR THE END CONSUMER

Farmers have to meet a number of standards to ensure their produce is marketable and fit for consumption.
เกษตรกรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตของตนเป็นที่ต้องการของตลาดและเหมาะสมกับการบริโภค

Data Colletion

Multiple plant monitor probes that collect data on the garden conditions and transmit that data to a handheld computer.
โพรบเซนเซอร์ตรวจสอบพืชที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพืชในไร่และส่งข้อมูลนั้นไปยังคอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณ

ลูกค้า ผู้สนับสนุนและพันธมิตรของเราบางส่วน

ความร่วมมือกับผู้สนับสนุนและพันธมิตรคือการเดินทางร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าของเราซึ่งดีกว่าการพัฒนาโดยลำพัง.

สินค้าของเรา

loader-image

Welcome To Smart Farm Solution

Home
Account
Cart
Search