ตลาดเทคโนโลยีการทำฟาร์มในร่มโดยทั่วไปจะสูงกว่าวิธีการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมมาก พืชผลจากการทำฟาร์มในร่มสามารปลูกพืชได้มากกว่าสองเท่าและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศภายนอก นอกจากนี้ยังมีข้อดีของการเกษตรประเภทนี้ ได้แก่ การปลูกพืชสำหรับผลิตอาหารให้ผู้คนนั้นให้มากขึ้นโดยใช้พื้นที่น้อยลง

Indoor Farming Concept Design

การทำฟาร์มในร่มเป็นวิธีการปลูกพืชผลหรือพืช โดยปกติแล้วจะทำในวงกว้างและปลูกในร่มทั้งหมด ฟาร์มในร่มเป็นอีกวิธีหนึ่งในการปลูกผักสดและพืชอื่น ๆ และเรียกต่าง ๆ ว่าฟาร์มในร่ม ฟาร์มแนวตั้ง และหรือ โรงงานพืช. นอกจากนี้ การควบคุมสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบการเกษตรขั้นสูงอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ การใช้ Indoor Grow Lights ในฟาร์มในร่มจะทำให้พืชเติบโตได้อย่างแข็งแรง สิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือต้องเข้าใจว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นอย่างไร การเข้าใจแสงที่ให้พืชเป็นแบบไหนทำงานอย่างไร — และกระบวนการที่พืชใช้ในการแปลงพลังงานแสงเป็นอาหารนั้นๆด้วย แต่ระบบนี้อาจต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมวัสดุด้วยเป็นสิ่งสำคัญ

เรานำเสนอลูกค้าของเราตามข้อกำหนดสเปคที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ให้คำปรึกษาออกแบบระบบฟาร์ม โรงเรือน งานสวน ไร่และโมเดลที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์เทคโนโลยีในงานเกษตรต่างๆ.

การเลือกชนิดโรงเรือนที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก ทั้งแบบเปิดหรือแบบปิด สภาพอากาศ ทิศทางการวางติดตั้ง ภูมิประเทศจึงเป็นสื่งที่สำคัญ ในแง่ของความสูงของพืช การถ่ายเทอากาศ การรับแสง อุณหภูมิและความชื่น ล้วนแล้วแต่ส่งผลกับคุณภาพผลผลิตทั้งสิ่น.

เราออกแบบและรับติดตั้งโรงเรือนขนาดและรูปทรงต่างๆ.

อุปกรณ์ควบคุมภายในระบบปลูกพืช

ระบบควบคุมสำหรับฟาร์มปลูกพืช

อุปกรณ์สำหรับการควบคุม การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนระบบปิดเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชหรือขยายฤดูปลูก ชุดอุปกรณ์ระบบนี้ จะถูกจัดอยู่รวมกับงานปลูกพืช เช่น โรงเรือนหรืออาคารปิด ซึ่งสามารถควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้ เช่น อากาศ อุณหภูมิ ปุ๋ย แสง น้ำ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ และธาตุอาหารพืช


Home
Account
Cart
Search