นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ

นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการมีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทาง SMARTFARMDIY โดยบริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด จัดจำหน่ายเท่านั้น  ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ซื้อมีเอกสารประกันสินค้า ผู้ซื้อต้องเก็บใบรับประกันสินค้าและใช้เป็นหลักฐานสำคัญพร้อมกับการแสดงเอกสารการครอบครองสินค้าดังนี้
1. สำเนาใบกำกับภาษี

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. เอกสารรับรองที่ระบุรายละเอียดการประกันสินค้าและวันที่ซื้อสินค้า

การรับประกันจะมีผลต่อบุคคลที่ปรากฎชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้ รวมถึงการรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการบริการและการรับประกันนี้ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMARTFARMDIY” เท่านั้น และมิไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การรับประกันนี้มีผลเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

สำเนาใบกำกับภาษี
Copy of tax invoice

จะใช้เป็นหลักฐานในยืนยันการซื้อขายสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า ในกรณีที่มี บริการลูกค้า หลัง การขาย.

ใบเสร็จรับเงิน
Receipt

ใช้เป็นการแสดงเอกสารประกอบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า ที่ชำระเงินให้กับทางบริษัทฯ.

เอกสารรับรอง
Certification Document

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการ โดยแสดงเอกสารใบรับรองการประกันสินค้าแนบมาด้วย.

นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการมีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทาง SMARTFARMDIY โดยบริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด จัดจำหน่ายเท่านั้น  ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านของบริษัทฯ ผู้ซื้อต้องเก็บบัตรรับประกันสินค้าและใช้เป็นหลักฐานสำคัญพร้อมกับการแสดงเอกสารการครอบครองสินค้าดังนี้
1. สำเนาใบกำกับภาษี

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. เอกสารรับรองที่ระบุรายละเอียดการประกันสินค้าและวันที่ซื้อสินค้า

การรับประกันจะมีผลต่อบุคคลที่ปรากฎชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้ รวมถึงการรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการบริการและการรับประกันนี้ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMARTFARMDIY” เท่านั้น และมิไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การรับประกันนี้มีผลเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

**ทุกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ เราส่งของชัวร์แน่นอน 100%
สินค้าบางรายการอาจใช้เวลาในการจัดส่ง อาจเร็ว ช้าแตกต่างกัน 

รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

 • สั่งซื้อทาง โทรศัพท์ 063-6768476, 02-0779707 (ช่วงเวลา จ.– ศ. 08:00 น. ถึง 17:00 น. )
 • สั่งซื้อทาง e-mail :  contact@smartfarmdiy.com
 • สั่งซื้อทาง Line : @smartfarmdiy
 • สั่งซื้อทาง Line : @smartfarmin
 • สั่งซื้อทาง Facebook : สมาร์ทฟาร์มดีไอวาย   หรือ smartfarmdiy

     จัดส่งทั่วประเทศ!

 • เมื่อซื้อสินค้า ไม่เกิน 10,000 บาท ส่งเป็นกล่องโดยไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่งเอกชน ที่เชื่อถือได้
 • เมื่อซื้อสินค้า 10,000 บาท ขึ้นไป บริษัท จะติดต่อกับลูกค้าและจัดส่งด้วยบริการขนส่งถึงที่บ้าน

เวลามาตรฐานสำหรับการจัดส่งสินค้าจะอยู่ในช่วงเวลา จ.– ศ. 13:00 น. ถึง 17:00 น. สำหรับวันและเวลาจัดส่งที่แน่นอน ทางเราและขนส่งจะติดต่อคุณเมื่อดำเนินการจัดส่ง

ราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่มีการแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้า

กรณี สินค้าเป็น Pre-order รบกวนแจ้งต่อพนักงาน แจ้งสั่งได้ทางข้อความ หรือ LINE หรือ E-mail ได้เลย และรอรับสินค้า ตามกำหนดวันส่งของสินค้านั้นๆ
สำหรับสินค้าหน้าร้าน สามารถเช็คได้ว่า มีสินค้า หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถาม ผ่านทาง โทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ หรือทางไลน์ ของทางร้านได้เลย

 • สั่งซื้อทาง โทรศัพท์ 063-6768476, 02-0779707 (ช่วงเวลา จ.– ศ. 08:00 น. ถึง 17:00 น. )
 • สั่งซื้อทาง e-mail :  contact@smartfarmdiy.com
 • สั่งซื้อทาง Line : @smartfarmdiy
 • สั่งซื้อทาง Line : @smartfarmin
 • สั่งซื้อทาง Facebook : สมาร์ทฟาร์มดีไอวาย   หรือ smartfarmdiy


ขนาดน้ำหนักสินค้า กับค่าขนส่ง


– ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วัน กรณี EMS, J&T, Nimexpress (กทม และ ปริมณฑล) <ปกติ 30-250 บาท>   (โดยปกติทางร้านจะส่ง ด้วยขนส่ง Nimexpress)
– ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วัน กรณี EMS, Kerry Express (กทม และ ปริมณฑล) <ปกติ 30-250 บาท> 

– ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วัน กรณี EMS, Kerry Express (ต่างจังหวัด)  <ปกติ 50-250 บาท>
– ระยะเวลาจัดส่ง 3-5 วัน กรณี ลงทะเบียน 
<ปกติ 20 บาท>
– ระยะเวลาจัดส่ง 5-7 วัน พัสดุธรรมดา <ฟรี แต่ตรวจสอบสถานะไม่ได้> 

สำหรับสินค้า
สินค้าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วจะไม่รับคืนทุกกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางร้านได้ตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นก่อนจัดส่งเสมอ จึงมั่นใจได้ว่า สินค้าอยู่ในสภาพสมบรูณ์และใช้งานได้ทุกชิ้น


การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้
1.สินค้าถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี หรือใช้ด้วยความประมาท
2.ความเสียหายอันเกิดจาก ภัยธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุ
3. ตัวสินค้าถูกแกะออก, แยกชิ้นส่วน, ถูกดัดแปลง หรือแก้ไข โดยบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ส่งมา หรือลูกค้า ให้บุคคลอื่น ช่างอื่น เจ้าหน้าที่อื่น หรือว่าจ้างบุคคลอื่น ทำการ แก้ไข ซ่อมแซม ให้โดยไม่ได้รับอนุญาตมาจากบริษัทฯ และหรือสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลัง

4. บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น

ในกรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ แก้ไขกลับ ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสินค้าและค่าในการส่งและรับสินค้าเอง หรือ เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น
– ในวันส่งสินค้าซ่อมลูกค้าควรนำใบเสร็จมาด้วย เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
— การชำรุดเสียหายที่รวมอยู่ในประกันหมายถึง การที่สินค้าไม่สามารถใช้การได้ตามที่ควรจะเป็น ความเสียหายเพียงเล็กน้อยเช่น รอยถลอก, รอยบุบ แต่ สินค้ายังใช้การได้ ไม่นับรวมอยู่ในการประกัน

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาสุขาภิบาล3สะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด

008-804771-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสุขาภิบาล3ออมทรัพย์

บริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด

408-480489-4

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ2ออมทรัพย์

บริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด

679-684633-8

ไปหน้าแจ้งชำระเงิน

***หมายเหตุ***
การรับประกันสินค้า : บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก, คดงอ , สายชำรุดจากการใช้งาน , ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน , ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน

การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ , แตกร้าว , สัตว์และแมลงต่างๆ

การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง

การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

-การใช้งานผิดวิธี การใช้งานโดยประมาท

อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป

ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด

การเปลี่ยนสินค้า กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ – ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันระยะ เวลา 0 วัน- 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

*  1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า ถ้ามี

*  2. กรอกรายละเอียดในกระดาษ อาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งาน (ขอแบบฟอร์มกรอกที่บริษัทฯ)

*  3. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน ขึ้นอยู่กับ ความเสียหาย ระยะวันเวลาประเมินตามกรณี

*  4. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จและกำหนดวันส่งสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

*  1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน  บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

*  2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

*  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ

*  4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

*  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

*  6. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ในการส่งเคลมสินค้า

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

*  1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือ Void รับประกันฉีกขาด มีรอยฉีกขาด จะหมดประกันทันที

*  2. สินค้า มีรอยงัดแงะ แตกหัก เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม และไม่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ

*  3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ ไฟ ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ใช้งานผิดประเภทงาน

*  4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ต่อสายผิด ช๊อต ไหม้ มีรอยไหม้ จากลัดวงจร หรือกระแสเกิน การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น


***โปรดอ่านสำคัญมาก*****


หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว รบกวนขอให้ลูกค้ารีวิวสวยๆทีนะค๊า

————————————————————–

และเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว

กรุณาถ่ายวิดีโอ”ขณะเปิดสินค้า โดยไม่ตัดต่อ!!”
เพือใช้ในการเคลมสินค้า กรณีสินค้ามีปัญหา
หากไม่มีวิดีโอ หรือตัดต่อวิดีโอ

งดเคลมทุกกรณีค่ะ

งื่อนไขการทำงาน


เจ้าของผลงาน การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ งานหรือบริการที่ smartfarmdiy ได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึง
ความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งมอบ (เฉพาะชิ้นงานที่เลือกและแก้ไขเสร็จสมบูรณ์)
 ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้ทำการ
ชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวแล้วครบเต็มจำนวน  หากมีการยกเลิกงานก่อนส่งมอบงาน smartfarmdiy ยังถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ และจะไม่ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่องานของผู้ว่าจัางนั้น

กรณียกเลิกการทำงาน ทาง smartfarmdiy จะขอไม่คืนเงินมัดจำ หากได้มีการส่งแบบงานให้เลือกแล้ว และกรณีลูกค้าหายไปเกิน 7 วัน หลังส่งงานเสนอแบบบางส่วน หรือ แบบทั้งหมด ทาง smartfarmdiy ขออนุญาติไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการต่อ


สำหรับกรณีที่ลูกค้า ละเมิดลิขสิทธิ์นำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ และกรณีที่ทางเราตรวจพบภายหลัง ทางเราจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป
การแอบอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเอง ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขั้นตอนการขอทำแบบและใบเสนอราคา

 • ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ ออกแบบงานระบบ และงานโครงสร้าง
  -ชื่อโครงการหรือสินค้าหรือบริการ
  -อธิบาย Concept ( แนวคิดที่อยากจะสื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมาย, ภาพหรือสัญลักษณ์ ที่อยากให้มี)
  -สถานที่ติดตั้ง จังหวัด อำเภอ เพื่อจะได้คิดราคาการเดินทางได้ถูกต้อง
  -ลักษณะที่ต้องการ เช่น ระบบสวนรดน้ำ สวนพืชไร่ แปลงเกษตร ระบบสมาร์ทฟาร์ม โรงเรือนอัจฉริยะ เซนเซอร์ ต่างๆ โดรน เป็นต้น
  -หากมีรูปแบบที่ชอบ แนบส่งมาด้วยนะครับ
 • ขั้นตอนการทำใบเสนอราคา
  – เลือกว่าจะทำอะไร
  – บรีฟข้อมูล คอนเซ็บงานสินค้าอยางละเอียด
 • – กรณีต้องการแบบพิมพ์เพื่อขออนุญาตหรือใช้ในการทำงาน หรือเป็นความต้องการจากทางลูกค้า หรือขอเป็นเอกสารแบบพิมพ์อย่างชัดเจนและมีรายละเอียด จะมีค่าใช้จ่ายในการทำแบบ และคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณเนื้องานนั้นๆ
  – พร้อมจ่ายค่าออกแบบมัดจำ 50 % ก่อนเริ่มงานหรือตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ เพราะว่าจะได้งานที่ละเอียดตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ตามแบบสถาปัตกรรม เกษตรกรรม และวิศวกรรมครับ 


ทั้งนี้ต้องขอดูข้อสรุปการบรีฟงานก่อน ก่อนรับงาน ตามตกลง หรือ ทำได้ / ไม่ได้อย่างที่ต้องการ^^งื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น (รวมถึงการใช้แบบชำระค่าบริการ รายเดือน รายปี)และหรือ บริการทดลองใช้ฟรี

เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ (รวมถึงการใช้แบบชำระค่าบริการ) และ บริการทดลองใช้ฟรี

ค่าใช้จ่าย: รวมถึงการใช้แบบชำระค่าบริการ และ บริการทดลองใช้ฟรีคุณจะต้องรับผิดชอบในต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการใช้แอปพลิเคชัน ที่ทาง SMARTFARMDIY จัดหาให้ ใดๆ อาจจะเป็นค่าบริการรายปี และหรือ ค่าบริการคลาวล์ต่างๆ รวมถึงค่าเครือข่ายผู้ให้บริการใดๆ และค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากการให้บริการของคุณ

แอปพลิเคชัน บริการหรือไซต์ของบุคคลที่สาม: แอปพลิเคชัน อาจช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อคุณให้ใช้ฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน บริการหรือไซต์ของบุคคลที่สามที่ทาง SMARTFARMDIY ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม (รวมเรียกว่า แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม) แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาค้าขายหรือการทำธุรกรรมของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม เนื้อหาที่รวบรวม แอปพลิเคชัน บริการ ไซต์ การโฆษณา การเชื่อมโยง นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือการปฏิบัติใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าวที่อาจจะเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของทาง SMARTFARMDIY คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวกับเงื่อนไขการใช้บริการและการใช้งานไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชมทุกไซต์ ก่อนที่จะดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ

ภาษา: เนื้อหาบางรายการอาจไม่มีให้บริการในภาษาท้องถิ่นของคุณ

การทำวิศวกรรมย้อนกลับ: คุณเห็นด้วยที่จะไม่ถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชัน หรือแฮกข้อมูลของทาง SMARTFARMDIY ใดๆ คุณจะไม่คัดลอกส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชันที่ทาง SMARTFARMDIY จัดหาให้หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญาเช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอนแอปพลิเคชัน ส่วนใดๆ แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทาง SMARTFARMDIY ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดตามและรายงานกิจกรรมของคุณในแอปพลิเคชันแก่ผู้ให้บริการข้อมูลทางสถิติซึ่งเป็นบุคคลที่สามของเราโดยไม่เปิดเผย

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: เราจะช่วยคุณป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด ฉะนั้น โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องของ SMARTFARMDIY เพื่อให้เข้าใจว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลประเภทใดจากแอปพลิเคชันบ้าง และเรามีการใช้มาตรการพิเศษใดในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ ของการใช้แอปพลิเคชันต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของคุณ จะถือเป็นการยอมรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันของ SMARTFARMDIY ที่จัดหาให้หรือดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ การใช้แอปพลิเคชัน SMARTFARMDIY เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ทุกแอปพลิเคชันได้จัดให้ ตามที่เป็น และ ตามที่มี เราไม่มีการรับประกัน และจะปฏิเสธการรับผิดหรือความรับผิดชอบใน ความพร้อม การตรงต่อเวลา ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพของแอปพลิเคชันที่ทาง SMARTFARMDIY จัดหาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันทั้งหมด เราไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการลบ หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บหรือการส่งผ่าน เนื้อหาใดๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บหรือส่งด้วยแอปพลิเคชัน เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อมูลใดหรือคำแนะนำใดๆ ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน เราอาจจำกัดการใช้งานของคุณหรือยกเลิกแอปพลิเคชัน ตามแต่ดุลยพินิจของเราได้ทุกเมื่อ ตามขอบเขตของกฎหมาย เราไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ ในเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางอย่าง ดังนั้นข้อกำจัดหรือข้อยกเว้นด้านบนอาจจะไม่นำไปใช้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของเราทั้งหมดที่มีต่อคุณจะไม่เกินไปกว่าจำนวนที่คุณจ่ายจริง (หากมี) หรือให้ทดลองใช้บริการฟรี หรือใช้บริการฟรี ให้แก่คุณต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

คุณรับทราบดีว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ ชื่อ และดอกผลทั้งหมด ที่ทาง SMARTFARMDIY จัดหาให้ ในขอบเขตการใช้งาน และ ของแอปพลิเคชัน กับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่จดทะเบียนของ บริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง ทำลาย ปิดบัง หรือลบข้อความที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ หรือฉลากใดๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน

ตามขอบเขต(ตามความเหมาะสม) ของเงื่อนไข


Home
Account
Cart
Search