การเกษตรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในอีกไม่ช้าและต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ ประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยมีทรัพยากรดินและน้ำที่ จำกัด และน้อยลง ในสถานการณ์เช่นนี้งานเกษตรกรรม ฟาร์ม ไร่ สวน กลายเป็นกิจกรรมที่สำคัญซึ่งการสร้างรูปแบบฟาร์ม การออกแบบฟาร์มที่ชาญฉลาดจะเป็นประโยชน์ต่อฟาร์มของคุณ.

ระบบน้ำหยดสำหรับฟาร์ม

รับออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำแบบน้ำหยด วางท่อเมน ท่อสาขาชนิดต่างๆ ระบบปั้ม ระบบควบคุม แบบปกติหรือแบบอัตโนมัติสมาร์ทฟาร์ม Automatic Drip Irrigation Systems

ระบบสปริงเกอร์ฟาร์ม

รับออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำแบบน้ำสปริงเกอร์ วางท่อเมน ท่อสาขาชนิดต่างๆ ระบบปั้ม ระบบควบคุม แบบปกติหรือแบบอัตโนมัติสมาร์ทฟาร์ม Automatic Sprinkler Irrigation Systems

ระบบพ่นหมอกฟาร์ม

รับออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำแบบพ่นหมอก วางระบบท่อ ระบบปั้ม ระบบควบคุม แบบปกติหรือแบบอัตโนมัติสมาร์ทฟาร์ม Automatic Fogger Irrigation Systems

Home
Account
Cart
Search