ชื่อร้านค้า

สมาร์ทฟาร์มดีไอวาย

รายละเอียดร้านค้า

บริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 282/287 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560177872

รับก่อสร้างฟาร์ม โรงเรือนระบบปิด ระบบเปิด ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ plant factory โรงเรือนอัจฉริยะ ฟาร์มระบบอัตโนมัติและรับติดตั้งระบบควบคุมสมองกลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง Industrial และ Non Industrial, Smart Farm ฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ สำหรับเกษตรยุคใหม่ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ แผนผังระบบฟาร์ม โรงเรือน งานจัดสวน งานออกโชว์ งานโมเดล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายอุปกรณ์สินค้าทางการเกษตร อุปกรณ์เทคโนโลยีในงานเกษตร ต่างๆ
สมาร์ทฟาร์มดีไอวาย

เรานำเสนอลูกค้าของเราตามข้อกำหนดสเปคที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ให้คำปรึกษาออกแบบระบบฟาร์ม โรงเรือน งานสวน ไร่และโมเดลที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์เทคโนโลยีในงานเกษตรต่างๆ.

Home
Account
Cart
Search