ตู้ปลูกพืชผักเหมาะสำหรับร้านค้า ร้านอาหาร งานแสดงนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้าอาหาร ที่ต้องการแสดงตัวอย่างการปลูกพืชแบบในร่ม ตู้ปลูกผักประตูกระจกใสนี้ ด้านในตู้ปลูกจะมีช่องปลูกแต่ละชั้นสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดเช่น การผักสลัดปลอดสารพิษชนิดต่างๆ เป็นนวัตกรรมตู้ปลูกผักปลอดสาร ให้กับลูกค้าที่สนใจ

Indoor Farming Concept Design Cabinet Box Farm

Cabinet Box Farm เป็นนวัตกรรมตู้การปลูกพืชผักสมัยใหม่ โดยเน้นเรื่องพื้นที่ และการจำกัดด้านสภาพอากาศ โดยคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่เลือกมาปลูกและทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ ผักจะถูกเพาะและเลี้ยงในระบบปิด ควบคุมด้วยเทคโนโลยี smart Farming สามารถปรับค่าสารอาหาร EC และค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ PH รวมถึงปริมาณแร่ธาตุในน้ำได้ คงคุณค่าสารอาหารได้

ผักที่สามารถปลูกได้ ได้แก่ กลุ่มไมโครกรีน ผักต้นอ่อนขนาดเล็กแต่แจ๋ว เคล ต้นอ่อนผักโขม ต้นอ่อนมัสตาร์ด สลัดต้นอ่อนรวม ต้นอ่อนหัวผักกาดและกรีนโอ๊ก ผักกลุ่มเฮิร์บ

รายละเอียด สินค้า: ตู้ปลูกพืชผักแบบอะคริลิค

วัสดุในสินค้า : ตู้เหล็กและอะคริลิค

โหมดการควบคุม : จอทัสกรีนแสดงผล

ไฟปลูกพืช : ไฟปลูกพืชแบบ LED Full Spectrum lamp 9 sets

จำนวนการปลูกที่ให้เบื้องต้น : ทั้งหมด 66 ต้น

ขนาดตู้ปลูกพืชผัก : 128x48x170 cm

น้ำหนักรวมทั้งหมด : -+100 กิโลกรัม

จุดวางปุ๋ยแม่ : 6 ตำแหน่ง

จุดปรับระดับน้ำ 3 ตำแหน่ง

ปรับแสงปลูกพืช ได้ ทั้ง 3 ชั้นปลูก

ราคาขาย : 69,500.- (Inc VAT)


Home
Account
Cart
Search