การประเมินค่าเฉลี่ยของโครงการ

ค่าเฉลียการคำนวณรวมจากโครงการทั้งหมดที่ ประเมินได้จากปริมาณผลผลิต การใช้ทรัพยากรน้ำ ความสามารถในการคืนทุน ROI และผลผลิตที่สูญเสียในระหว่างการผลิต

0
ผลผลิตที่เกิดขึ้น
0
ปริมาณการใช้น้ำ
0
ความสามารถในการคืนทุน
0
ปริมาณที่สูญเสีย

โครงการที่ผ่านมาของ SMART FARM DIY 

SMART FARM DIY – ผลงานที่ผ่านมาต่างๆ ของSMART FARM DIY นอกจากนี้ เรายังมีทั้งออกแบบ ให้คำปรึกษาจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกตามความต้องการของลูกค้าให้ที่ดีที่สุด และเราให้บริการเกี่ยวกับงานฟาร์มเพาะปลูก พืช ประมง สัตว์ เพื่อให้ผู้ที่ทำฟาร์มสามารถเตรียมความพร้อมและมีระบบบริหารจัดการงานฟาร์มได้ง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการทำฟาร์มของคุณ

ผลผลิตที่เกิดขึ้น
0
ปริมาณการใช้น้ำ
0
ความสามารถในการคืนทุน ROI
0
ปริมาณที่สูญเสีย
0

กราฟการประเมินค่าเฉลี่ยของโครงการ

ค่าเฉลี่ยการคำนวณรวมโครงการ

กราฟแสดงค่าเฉลียการคำนวณรวมจากโครงการที่ทำทั้งหมดจากการติดตามโครงการของลูกค้า โดยที่ ประเมินได้จากปริมาณผลผลิต การใช้ทรัพยากรน้ำ ความสามารถในการคืนทุน ROI และผลผลิตที่สูญเสียในระหว่างการผลิต

ผลงานโครงการที่ผ่านมาของเรา

การทำฟาร์มแบบต่างๆ ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่.

ผลงานโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติ – การทำฟาร์มแบบต่างๆ ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ อย่างชาญฉลาดและการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการเอาเทคโนโลยี เพื่อสร้างระบบการจัดการที่ยกคุณภาพและต้นทุนที่สามารถสร้างผลผลิตให้กับลูกค้าของเรา
เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในหลากหลายโปรเจกต์ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจของคุณให้เติบโตตามเป้าหมาย ทางเรายินดีและให้คำปรึกษา ออกแบบ พร้อมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา
ผลงานบางส่วนที่เราได้พัฒนา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า ทุกๆผลงานเราใส่ใจรายละเอียด ตั้งแต่การรับบรีฟ เสนอแนะแนวทางพัฒนา รวมถึง การตรวจสอบ ให้งานออกมา พร้อมสำหรับการใช้งาน และพร้อมออกสู่สายตาสาธารณชน.

โรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร

โรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร พร้อมระบบให้น้ำ ให้ปุ๋ยอัตโนมัติ

จ. นนทุบรี

โรงเรือนระบบอะควาโปรนิกส์

โรงเรือนปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์น้ำ อะควาโปรนิกส์ ระบบโซล่าร์เซล์ IoT

จ. สกลนคร

โรงเรือนปลูกพืชวิจัยข้าว

โรงเรือนปลูกพืชวิจัยโรคข้าวและวิจัยข้าวสายพันธุ์ต่างๆ

จ. สุพรรณบุรี

โรงเรือนปลูกพืชเมล่อนสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนปลูกพืชเมล่อนแบบสมาร์ทฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตร บ้านช่องสะเดา

จ.กาญจนบุรี

โรงเรือนปลูกพืชเมล่อนแบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนปลูกพืชเมล่อนแบบสมาร์ทฟาร์ม และชุดพลังงานโซล่าร์เซล

จ.จันทบุรี

สถานีวัดสภาพแวดล้อมนาข้าว

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ระบบจ่ายน้ำ จ่ายปุ๋ย และสถานีพยากรณ์อากาศ

ระบบจ่ายน้ำ จ่ายปุ๋ย และสถานีพยากรณ์อากาศ ควบคุม ผ่านสมาร์ทโฟน IoT จ. เชียงใหม่

ตู้ปลูกผักควบคุมสมาร์ทโฟน

ตู้ปลูกพืชผักควบคุมระบบด้วยสมาร์ทโฟน (IoT) จ. ขอนแก่น

ตู้ปลูกผักควบคุมสมาร์ทโฟน

ตู้ปลูกพืชผักควบคุมระบบด้วยสมาร์ทโฟน Herberium plant T2 (IoT)

จ. กรุงเทพฯ

งานระบบโรงเพาะเห็ดแบบปิด

งานระบบโรงเพาะเห็ดแบบปิดในอาคาร อีแวปโปเรชั่น จ. เชียงราย

โรงเรือนปลูกมิ้นหลายสายพันธุ์

โรงเรือนปลูกมิ้นหลายสายพันธุ์และพืชสวนครัว จ. กรุงเทพฯ

งานระบบอะควาโปรนิกส์

งานระบบเซ็นเซอร์อะควาโปรนิกส์ เลี้ยงสัตว์น้ำปลูกพืช จ. กรุงเทพฯ

งานโรงเรือนปลูกผัก

งานโรงเรือนปลูกผัก จ. จันทบุรี

งานโรงเรือนปลูกผักพืชสมุนไพร

งานโรงเรือนปลูกผักพืชสมุนไพร 

จ. จันทบุรี

งานติดตั้งโรงเรือนปลูกพืช

งานติดตั้งโรงเรือนปลูกพืช ลูกค้า: ทั่วไป

จ. ระยอง

งานโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะปลูกสตรอเบอรี่

งานโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะปลูกสตรอเบอรี่(IoT) 

จ. เชียงใหม่

งานโรงเรือนผลิตปูนาปูนิ่ม

งานโรงเรือนผลิตปูนาปูนิ่ม ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน (IoT)

จ. ปทุมธานี

โรงเรือนผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์และผักอินทรีย์

โรงเรือนผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์และผักอินทรีย์ (IoT) ศูนย์วิจัยและอบรมภูสิงห์ อ. เมือง ต. ภูดิน ม. กาฬสินธุจ. กาฬสินธุ์

โรงเรือนอัจฉริยะแบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น

โรงเรือนอัจฉริยะแบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น (IoT) iFarm แสนสิริแบคยาค์จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

งานก่อสร้างและติดตั้งระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมระบบ (IoT) จ. สมุทรปราการ

โรงเรือนวิจัยโรคพืชและปลูกพืช พร้อมระบบ

โรงเรือนวิจัยโรคพืชและปลูกพืช พร้อมระบบ (IoT) อ. วังม่วง จ.สระบุรี

ระบบสมาร์ทฟาร์มเมล่อน (IoT)

งานติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มเมล่อน (IoT) อ. เด่นชัย จ. แพร่

งานตู้ปลูกผักควบคุมระบบผ่านสมาร์ทโฟน

งานตู้ปลูกผักควบคุมระบบผ่านสมาร์ทโฟน (IoT) จ. ลำพูน

งานห้องปลูกพืช Indoor Farm

งานห้องปลูกพืช Indoor Farm ผ่านไฟปลูก LED และระบบ IoT

จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนปลูกผลิตผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ สมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนเพาะปลูกผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์ สมาร์ทฟาร์ม ต. ราไวย์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต

โรงเรือนโพลีคาร์บอเนตวิจัยพืช ระบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนโพลีคาร์บอเนตวิจัยพืช ระบบสมาร์ทฟาร์ม อ. บางปะหัน จ. อยุธยา

ระบบให้อาหารโคนมอัตโนมัติ

ระบบให้อาหารโคนมอัตโนมัติ Automatic Feeder (IoT) ต. ภูดิน    จ. กาฬสินธุ์,

โรงเรือนติดตั้งระบบควบคุม

โรงเรือนติดตั้งระบบควบคุมและระบบทำความเย็นอีแวปในโรงเรือนปลูกพืชผักสลัด

จ. เพชรบุรี

โรงเรือนปลูกพืชเลี้ยงใบ

โรงเรือนปลูกพืชเลี้ยงใบ พร้อมระบบการให้น้ำสเปรย์พ่นหมอก

จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนปลูกผัก 48 แปลง

โรงเรือนปลูกผัก 48 แปลง 4โซน พ่นหมอก 8 พัดลม 32 กล้อง8 ตัว ควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฟน

จ.นครปฐม

โรงเรือนปลูกพืชโซล่าร์เซล

โรงเรือนปลูกพืช แบบสมาร์ทฟาร์ม และระบบโซล่าร์เซล ควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฟน

จ. ร้อยเอ็ด

ระบบสมาร์ทฟาร์ม ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรือนปลูกพืช ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

จ. สุราษฎร์ธานี

โรงเรือนปลูกพืช ในร่ม ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนปลูกพืช ในร่ม ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

จ. พิษณุโลก

โรงเรือนติดตั้งระบบพรางแสงไฟฟ้า

ติดตั้งระบบพรางแสงไฟฟ้า

จ. ฉะเชิงเทรา

โรงเรือนปลูกพืชกัญชงกัญชา อัตโนมัติ

ติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชกัญชงกัญชา อัตโนมัติ อ.เมือง จ. ลำปาง

โรงเรือนปลูกพืชกัญชงกัญชา อัตโนมัติ

ติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชกัญชงกัญชา อัตโนมัติ  IoT อ. เมือง 

จ. นครสวรรค์

ติดตั้งโรงเรือนตู้คอนเทนเนอร์ปลูกพืช

ติดตั้งโรงเรือนตู้คอนเทนเนอร์ปลูกพืช

อัตโนมัติ IoT จ. ปราจีนบุรี

โรงเรือนพร้อมระบบ อัตโนมัติ ต้นไม้ด่าง 

ติดตั้งโรงเรือนพร้อมระบบ อัตโนมัติ สำหรับต้นไม้ด่าง

จ. เพชรบุรี

โรงเรือนพร้อมระบบ สมาร์ทฟาร์ม อัตโนมัติ

ติดตั้งโรงเรือนพร้อมระบบ สมาร์ทฟาร์ม อัตโนมัติ IoT

จ. ยโสธร

ระบบสมาร์ทฟาร์ม ปศุสัตว์ IoT

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม ปศุสัตว์ IoT จ. เพชรบรูณ์

โรงเรือนระบบปิดพร้อมระบบไฟปลูกพืชกัญอัตโนมัติ

ติดตั้งโรงเรือนระบบปิดพร้อมระบบไฟปลูก สำหรับพืชกัญอัตโนมัติ IoT

จ. นนทบุรี

โรงเรือนระบบปิดอีแวป

โรงเรือนระบบปิดอีแวปทำความเย็น สำหรับพืชกัญชา IoT วิสาหกิจชุมชน จ. ระยอง

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม ปศุสัตว์ IoT

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม ปศุสัตว์ IoT

จ. อุบลราชธานี

โรงเรือนทรงโค้ง

ติดตั้งโรงเรือนทรงโค้ง

จ. อำนาจเจริญ

ระบบสมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์ IOT 

จ. ยโสธร

รอกไฟฟ้าพรางแสงโรงเรือนปลูกผักสลัด

ติดตั้งรอกไฟฟ้าพรางแสงในโรงเรือนระบบสมาร์ทฟาร์ม จ. ฉะเชิงเทรา

ติดตั้งสแลนมือหมุนในโรงเรือน

ติดตั้งสแลนพรางแสงรอกมือหมุนในโรงเรือน จ. กรุงเทพ

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มสัตว์น้ำ

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มสัตว์น้ำ พร้อมเซนเซอร์วัดค่าคุณภาพน้ำ ระบบสมาร์ทฟาร์ม จ. อุดรธานี

ระบบสมาร์ฟาร์มสัตว์น้ำคอนโดกุ้ง

ติดตั้งระบบสมาร์ฟาร์มสัตว์น้ำคอนโดกุ้ง ชุดวัดคุณภาพน้ำ จ. กาฬสินธุ์

โรงเรือนอนุบาลผักสลัด

โรงเรือนอนุบาลผักสลัด พร้อมปรับพื้นลงหินกรวด จ.เพชรบุรี

โรงเรือนไม้ใบ ทำความเย็น แบบ EVAP

โรงเรือนไม้ใบ ทำความเย็น แบบ EVAP โรงเรือนหลังคาสไตล์ โมเดริน์

จ. ปทุมธานี

โรงเรือนปลูกพืชกัญระบบสมาร์ทฟาร์ม 

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม สำหรับโรงเรือนปลูกพืชกัญ3 โรง แบบชุดตู้ควบคุม 1 ชุด 

จ. เพชรบุรี

ระบบสมาร์ทฟาร์ม โรงเรือนปลูกพืช

ติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม สำหรับโรงเรือนปลูกพืช และโรงเแคคตัส

จ. สุราษฏร์ธานี

โรงเรือนปลูกพืชระบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนปลูกพืชเกษตร แบบระบบสมาร์ทฟาร์ม Smart Farm สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ แม่ข่าย 1 ลูกข่าย 4 และโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ

จ.เพชรบรูณ์

โรงเรือนจั่ว 2 ชั้น พร้อมระบบพัดลมระบายอากาศ

โรงเรือนจั่ว 2 ชั้น พร้อมระบบพัดลมระบายอากาศ ปลูกพืชกัญ 1 ชุด

จ. นนทบุรี

โรงเรือนปลูกพืชกัญชงระบบสมาร์ทฟาร์ม

ติดตั้ง โรงเรือนปลูกพืชกัญสมาร์ทฟาร์ม ปลูกพืชกัญ

จ.สิงห์บุรี

ระบบไฮโดร สำหรับพืชกัญ

ติดตั้งเสร็จ ระบบไฮโดร สำหรับพืชกัญ พร้อมระบบผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

จ.แพร่

โรงเรือนปลูกพืชกัญ ควบคุมผ่านระบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนปลูกพืชกัญ ควบคุมผ่านระบบสมาร์ทฟาร์ม เซนเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้น แสง 

จ. นครสวรรค์

โรงเรือนปลูกพืชไม้ใบ ไม้ด่าง

โรงเรือนปลูกพืชไม้ใบ ไม้ด่าง ทรงจั่วสามเหลียม

โครงสร้างเหล็กกล่อง (ทาสีดำ)

 มีนบุรี จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนปลูกพืชมะเดื่อ

โรงเรือนปลูกพืชมะเดื่อหลังคาโค้ง พร้อมห้องปิด 1 ห้อง ระบบ พัดลมดูด เข้า 1 ชุด และระบายอากาศออก 2 ชุด ระบบพ่นหมอก 1 ชุด ระบบมินิสปริงเกอร์ 1 ชุด จ. นครนายก

ห้องอีแวปปลูกพืช

ห้องอีแวป และระบบควบคุมทำความเย็นชุดแผงอีแวป 

จ. ราชบุรี

โรงเรือนปลูกพืชระบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนปลูกพืช ติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ สถานีวัดสภาพอากาศในบริเวณ วัดค่าในดิน แบบ IoT ระบบโซล่าเซล์ประหยัดพลังงาน กล้องอัจฉริยะไร้สาย จ.ร้อยเอ็ด

โรงเรือนกัญพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนกัญพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์มระบบผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระบบสมาร์ทฟาร์ม

ระบบจ่ายน้ำ ให้น้ำจ่ายปุ๋ย ลงแปลงพืชกัญ ระบบสมาร์ทฟาร์ม ฟาร์มกัญ

พระราม 2 จ. กรุงเทพฯ

โรงเพาะเห็ด ระบบสมาร์ทฟาร์ม

ติดตั้งระบบโรงเพาะเห็ด สมาร์ทฟาร์ม

พร้อมอุปกรณ์ลดความเย็น อีแวป

บางนา

จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนปลูกพืชกัญ ควบคุมผ่านระบบสมาร์ทฟาร์ม

โรงเรือนปลูกพืชกัญ ควบคุมผ่านระบบสมาร์ทฟาร์ม เซนเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้น แสง 

จ. จันทบุรี

งานปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ ในสวนเกษตร

งานปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ ในสวนเกษตร แบ่งโซน ระบบอัตโนมัติ ระบบสปริงเกอร์ ระบบมินิสปริงเกอร์ ระบบป๊อปอัพสปริงเกอร์ 

จ. กรุงเทพฯ

งานติดตั้งระบบไฟให้แสงพืช

งานติดตั้งระบบไฟแบบสปอตไลท์ให้แสงพืช ระบบอุปกรณ์ แสลนพรางแสง พัดลม

จ. สุราษฎร์ธานี

โรงเรือนทรง กอ ไก่ เมล่อน

โรงเรือนทรง กอ ไก่ สำหรับ สำหรับปลูกพืชเมล่อน

จ. ปทุมธานี

ฟาร์มในตู้คอนเทรนเนอร์ ระบบให้ปุ๋ย

ฟาร์มในตู้คอนเทรนเนอร์ ติดตั้งระบบ ระบบให้ปุ๋ย ระบบน้ำหยด ระบบอัตโนมัติ คาร์บอน CO2 การควบคุมแสงปลูกพืช

จ. ขอนแก่น

หุ่นยนต์ฟาร์มอัจฉริยะปลูกพืช

งานติดตั้งหุ่นยนต์ฟาร์มอัจฉริยะปลูกพืชควบคุมการให้น้ำ วัดค่าดิน ปลูกพืชอัตโนมัติ

รังสิต จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์มปลูกพืชกัญ

งานติดตั้งโรงเรือนพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์มปลูกพืชกัญ อ.พุนพิน

จ. สุราษฎร์ธานี

งานติดตั้งชุดควบคุม ระบบน้ำและผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

งานติดตั้งชุดควบคุม ระบบน้ำ ระบบผสมปุ๋ย แบบสมาร์ทฟาร์ม

จ. เชียงราย

งานติดตั้งระบบIndoor Farming และระบบให้ปุ๋ย

ฟาร์มในห้องปิด AC Wall ติดตั้งระบบ ระบบให้ปุ๋ย ระบบน้ำหยด ระบบอัตโนมัติ คาร์บอน CO2 การควบคุมระบบน้ำ RO

สุวรรณภูมิ

จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนทรง จั่ว2ชั่นปลูกพืช

โรงเรือนทรง จั่ว2ชั่น ปลูกพืชผักสลัด สวนครัว

โชคชัย 4

จ. กรุงเทพฯ

งานติดตั้งระบบCO2ปลูกพืชกัญ

งานติดตั้งมระบบควบคุมก๊าซCO2ฟาร์มปลูกพืชกัญ

จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนทรงจั่ว 2 ชั้น พร้อมระบบแสงสว่างในโรงเรือน และติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

โรงเรือนทรงจั่ว 2 ชั้น โครงเสาชุปกัลวาไนส์แบบ Hot Dip Gavalnized พร้อมระบบแสงสว่างในโรงเรือน และติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 8 เมตร

กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ระบบพ่นหมอก – สปริงเกอร์น้ำ – พัดลมระบายอากาศ เข้าออก โรงเรือนสวนกล้วยไม้

ระบบพ่นหมอก – สปริงเกอร์น้ำ – พัดลมระบายอากาศ เข้าออก โรงเรือนสวนกล้วยไม้ ขนาด20x70m พร้อมระบบควบคุมน้ำในโรงเรือน และติดตั้งเมนระบบไฟฟ้า

อ. เมือง จ. นครราชสีมา

โรงเรือนทรงจั่วกอไก่ Evap พร้อมสมาร์ทฟาร์มและระบบปุ๋ยอัตโนมัติ

โรงเรือนทรงจั่วกอไก่ Evap ขนาด 10x20x5.5 เมตร 1 หลัง พร้อมสมาร์ทฟาร์มและระบบปุ๋ยอัตโนมัติ พ่นหมอก ระบบน้ำหยด กล้องวงจรปิด

รังสิต จ. กรุงเทพฯ

ระบบปั้มน้ำ- สปริงเกอร์น้ำ – ชุดควบคุมสมาร์ทฟาร์ม
สวนกล้วย – ทุเรียน

ระบบปั้มน้ำ- สปริงเกอร์น้ำ – ชุดควบคุมสมาร์ทฟาร์ม IoT (Internet of Things) สวนกล้วย – ทุเรียน ขนาด 1 ไร่

จ. กรุงเทพฯ

โรงเรือนทรงจั่วโค้งอีแวป พร้อมระบบอีแวป

โรงเรือนทรงจั่วโค้ง 10x40m พร้อมประตู 2 ชั้น และ 6x15m ระบบอีแวปทำความเย็น ระบบม่านพรางแสง ระบบพ่นหมอก ระบบน้ำหยด พัดลมระบายอากาศ ปลูกพืชสมุนไพร

อรัญประเทศ

จ. สระแก้ว

โรงเรือนทรงฟันเลื่อย พร้อมระบบสมาร์ทฟาร์ม-ผักสลัด

โรงเรือนทรงฟันเลือย หรือกอไก่ 6x30m ประตู 2 ชั้น พร้อมระบบสมาร์มฟาร์ม ระบบม่านพรางแสงแบบมือหมุน ระบบสปริงเกอร์สเปรย์น้ำ เซนเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด

อ. บ้านนา จ. นครนายก

โรงเรือนทรงจั่วโค้งสำหรับปลูกเมล่อน

โรงเรือนทรงโค้งแบบปลูกเมล่อนขนาด 6x30m ประตู 2 ชั้น โค้งถักเป็นรูปตัวM ติดตั้งบนพื้นดิน หลังคาชายยื่นกันฝนสาด 

จ. นครนายก

โรงเรือนปลูกเมล่อน พร้อมระบบไฮโดรโปรนิกส์

โรงเรือนปลูกพืชเมล่อน พร้อมระบบน้ำ 4 โซน ควบคุมด้วยวาวล์มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ ม่านพรางแสงมือหมุน

จ. ปทุมธานี

Home
Account
Cart
Search