โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ

รับออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

Mushroom Plant Farm รับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบโรงเรือนเพาะเห็ด แบบผนังพลาสติก Flim หรือผนัง AC wall/ISO wall และอุปกรณ์สำหรับ ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และอื่นๆ สำหรับโรงเรือนด้วยระบบเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

We provide farm into profile digitization.

เรานำเสนอลูกค้าของเราตามข้อกำหนดสเปคที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ให้คำปรึกษาออกแบบระบบฟาร์ม พืช ปศุสัตว์ ประมง โรงเรือน งานพืชสวน ไร่และโมเดลที่เกี่ยวข้อง และนำไปประยุกต์ใช้ร่วมอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์เทคโนโลยีในงานเกษตรต่างๆ.

Data Record-keeping

Wireless Technology

Trend Analytic

sensor

Home
Account
Cart
Search