สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather station) ประกอบด้วยชุดเซ็นเซอร์หลายตัวที่ใช้สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น

 • อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature and Relative humidity)
 • ทิศทางลมและความเร็วลม (Wind direction and speed)
 • ปริมาณน้ำฝน (Rain gauge)
 • ความกดอากาศ (Atmospheric pressure)
 • การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar radiation)
 • ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10

เซ็นเซอร์เหล่านี้จะทำการวัดค่าต่างๆ เป็นประจำ และส่งข้อมูลไปยังเครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) ข้อมูลจะถูกประมวลผลและแสดงผลบนหน้าจอ บางสถานีตรวจวัดสภาพอากาศยังสามารถส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

เซ็นเซอร์ที่ใช้ในสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor): วัดอุณหภูมิของอากาศ เซ็นเซอร์ที่ใช้ทั่วไปคือ เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) และ เซ็นเซอร์ PT100
 • เซ็นเซอร์วัดความชื้น (Humidity sensor): วัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เซ็นเซอร์ที่ใช้ทั่วไปคือ เซ็นเซอร์ความชื้นแบบคาปาซิทีฟ (Capacitive humidity sensor)
 • เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม (Anemometer): วัดความเร็วลม เซ็นเซอร์ที่ใช้ทั่วไปคือ คัพอะนีโมมิเตอร์ (Cup anemometer) และ โซนิคอะนีโมมิเตอร์ (Sonic anemometer)
 • เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม (Wind vane): วัดทิศทางลม เซ็นเซอร์ที่ใช้ทั่วไปคือ เวน (Wind vane)
 • เกจวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge): วัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
 • บารอมิเตอร์ (Barometer): วัดความกดอากาศ
 • ไพโรมิเตอร์ (Pyrometer): วัดการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์
 • เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละออง (Dust sensor): วัดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10

การใช้งานสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน รูปแบบที่พบบ่อย ได้แก่

 • สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับใช้ในบ้าน: วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความดันอากาศ เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้านหรือสำนักงาน
 • สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับใช้ในเกษตรกรรม: วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการเพาะปลูก
 • สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับใช้ในอุตุนิยมวิทยา: วัดค่าพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาที่หลากหลาย เหมาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นยำ

สนใจอยากได้สอบถามได้ที่

สนใจขอข้อมูลติตต่อสอบถามได้ค่ะSMARTFARMDIYPlease contact us #Smart_farm_system #Smart_farm_equipment #computerYolov8 #Ultralytics #Design, construction and installation of farm systems#smartfarmdiyFor more information or other equipment, please visit

LINE ID : @smartfarmdiy

@smartfarmin 📞Tel. 02-077-9707 📩Email : contact@smartfarmdiy.com

www.smartfarmdiy.com

www.smartfarmdiys.com

#smartfarmdiy#Smart_farm_system#plantfactoryfarm#Smart_farm_house #Drip_system#Fog_system#Sprinkler_system#electric_light_masking_system#indoor_plant_growing_system#Smart_AI#farm_technology_equipment#Aquaponics_system#Computer_smart_farm

Categories:

Tags:

Home
Account
Cart
Search