ในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดในประเทศไทย มีเกษตรกร
จำนวนมากเลือกหันทำการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมทั้งมีอีกหลายบุคคลเลือกทำอาชีพเกษตรกรเป็นการหารายได้เสริมหรือรายได้หลัก และสังคมไทยได้เข้าสู่ยุคของโลกเทคโนโลยีและได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานนั้นๆ

ระบบสมาร์ทฟาร์มจะทำงานภายในโรงเรือนเห็ดโดยใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และใช้ระบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งผ่านระบบการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ไปยังชุดควบคุมที่ทำหน้าที่ในการสั่งงานตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในโรงเรือนเพื่อปรับความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเห็ดอยู่ตลอด เพื่อให้เห็ดออกดอกในปริมาณที่มากขึ้น สามารถบริหารจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดได้ง่ายและสะดวก

การออกแบบโรงเรือนมีผลต่อการเพาะปลูก ต้องคำนึงถึงผังการฟาร์ม ทั้งรูปทรงโรงเรือน ขนาด ตำแหน่งที่ตั้ง และทิศทางการวางโรงเรือน

ดังนั้นจึงควรพิจารณาสิ่งต่างๆประกอบด้วย

นอกจากนี้นั้น สิ่งที่ต้องคำนึงอีกคือ ระบบภายในโรงเรือนควรจะมีความสามารถต่างๆ ให้ทำงานได้ที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและประหยัดเวลาทำงาน ตัวอย่างเช่น

สามารถแสดงค่าอุณหภูมิ
สามารถแสดงค่าความชื้น
แจ้งเตือนเมื่อค่าอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป
เปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิมีค่าสูงเกินไป
ปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิมีค่าเท่ากับที่กำหนดไว้
เปิดระบบรดน้ำอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปเพื่อรักษาความชื้นเมื่อ
พัดลมระบายอากาศทำงาน
แจ้งเตือนเมื่อค่าความชื้นต่ำหรือสูงเกินเกินไป
เปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติเมื่อค่าความชื้นสูงเกินไป
ปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติเมื่อค่าความชื้นเท่ากับที่กำหนดไว้
เปิดระบบรดน้ำอัตโนมัติเมื่อความชื้นต่ำเกินไป
ปิดระบบรดน้ าอัตโนมัติเมื่อค่าความชื้นเท่ากับที่กำหนดไว้

สนใจอยากได้สอบถามได้ที่

สนใจขอข้อมูลติตต่อสอบถามได้ค่ะSMARTFARMDIYPlease contact us #Smart_farm_system #Smart_farm_equipment #computerYolov8 #Ultralytics #Design, construction and installation of farm systems#smartfarmdiyFor more information or other equipment, please visit

LINE ID : @smartfarmdiy

@smartfarmin 📞Tel. 02-077-9707 📩Email : contact@smartfarmdiy.com

www.smartfarmdiy.com

www.smartfarmdiys.com

#smartfarmdiy#Smart_farm_system#plantfactoryfarm#Smart_farm_house #Drip_system#Fog_system#Sprinkler_system#electric_light_masking_system#indoor_plant_growing_system#Smart_AI#farm_technology_equipment#Aquaponics_system#Computer_smart_farm

Categories:

Tags:

Home
Account
Cart
Search