สำหรับฟาร์มโคนมและการผลิตนมอย่างยั่งยืนนั้น การเฝ้าสังเกตสภาพสัตว์ในแต่ละวันนั้นทำได้ยาก โดยเฉพาะในฟาร์มขนาดใหญ่ที่พนักงานไม่มีเวลาพอที่จะสังเกตสัตว์และตรวจหาอาการเริ่มแรกของโรค. Internet of Things (IoT) และ การใช้คอมพิวเตอร์AI ประมวลผลติดตามวัว เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขความยุ่งยากต่างๆในการเกษตรและปศุสัตว์.

เซนเซอร์วัดสุขภาพวัว

Cow sensor is basically designed for heat detection and health monitoring based on the variation of motion amount and body temperature, achieving a higher heat detection rate and earlier sick cow spotting.

เซนเซอร์กลิ่นไม่พึงประสงค์ในฟาร์ม

Odor Detect monitoring sensor (IoT) detection system measurement capability The resulting value is amount of dissolved gas in are farm space.

การใช้คอมพิวเตอร์AI ประมวลผลติดตามวัว

การใช้คอมพิวเตอร์AI ประมวลผลติดตามวัว

การประมวลผลภาพจาก กล้องแบบ Real Time หรือการส่งภาพหรือวีดีโอ เข้าระบบประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ทำการคำนวณหาค่าต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์ด้วยระบบ AI เช่น พฤติกรรมการวิ่ง การเดินของวัว การนับจำนวนในฝูงวัว ขนาดใหญ่ การเส้นทางการเดิน การดูพฤติกรรมร่างกายสรีระของวัว

Home
Account
Cart
Search