เพราะสุขภาพพืชก็เหมือนสุขภาพมนุษย์เช่นกัน

เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้ (Leaf Wetness Sensor)
เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับความชื้นบนพื้นผิวใบไม้ ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น

การเกษตร:
-ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจเกี่ยวกับการให้น้ำพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ช่วยให้ตรวจจับและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากความชื้นสูง
-ช่วยในการวางแผนการใช้ระบบชลประทาน
การวิจัย:
-ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นใบไม้กับการเจริญเติบโตของพืช
-ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพอากาศต่อความชื้นใบไม้
งานอื่นๆ:
-ควบคุมระบบให้น้ำในสวน
-ตรวจสอบสภาพอากาศในป่า
หลักการทำงาน
เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้ทำงานโดยใช้หลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของน้ำ น้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ดังนั้นใบไม้ที่มีความชื้นสูงจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำ เซ็นเซอร์จะแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้านี้เป็นสัญญาณดิจิตอลที่สามารถอ่านค่าได้

ประเภทของเซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ประเภทที่พบบ่อย ได้แก่

เซ็นเซอร์แบบ Capacitive:
มีความแม่นยำสูง
ใช้งานง่าย
ราคาค่อนข้างสูง

—————————————————-
เซ็นเซอร์แบบ Resistive:
มีราคาถูก
ใช้งานง่าย
มีความแม่นยำน้อยกว่าเซ็นเซอร์แบบ Capacitive

—————————————————-
เซ็นเซอร์แบบ Optical:
ไม่สัมผัสกับใบไม้
ใช้งานยาก
มีราคาสูง

—————————————————
การใช้งาน
เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้ใช้งานง่าย เพียงติดตั้งเซ็นเซอร์บนใบไม้และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่านค่า อุปกรณ์อ่านค่าจะแสดงค่าความชื้นใบไม้เป็นตัวเลขหรือกราฟ

ตัวอย่างการใช้งาน
เกษตรกรใช้เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้เพื่อตรวจสอบว่าพืชได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่
นักวิจัยใช้เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของฝนตกต่อการเกิดโรคพืช
เจ้าของสวนใช้เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้เพื่อควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติ

สนใจขอข้อมูลติตต่อสอบถามได้ค่ะSMARTFARMDIYPlease contact us #Smart_farm_system #Smart_farm_equipment #computerYolov8 #Ultralytics #Design, construction and installation of farm systems#smartfarmdiyFor more information or other equipment, please visit LINE ID : @smartfarmdiy@smartfarmin📞Tel. 02-077-9707📩Email : contact@smartfarmdiy.comwww.smartfarmdiy.comwww.smartfarmdiys.com#smartfarmdiy#Smart_farm_system#plantfactoryfarm#Smart_farm_house #Drip_system#Fog_system#Sprinkler_system#electric_light_masking_system#indoor_plant_growing_system#Smart_AI#farm_technology_equipment#Aquaponics_system#Computer_smart_farm

Categories:

Tags:

Home
Account
Cart
Search