Greenhouse hemp

โรงเรือนแบบหลังคาโค้ง ขนาดมาตรฐาน พร้อมระบบ อีแวปโปเรทีพ คลูลิ่ง ทำความเย็นภายในโรงเรือน โครงสร้างโรงเรือนเป็นเหล็กชุปกัลวาไนส์ทั้งหมด มีเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และแสง ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ราคา 650-970 บ /ตรม

หมวดหมู่:
Home
Account
Cart
Search