การเชื่อมโยงเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจเกษตรต้นแบบ

บริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในงานกิจกรรม Innovation Agri Technology Matching Day เชื่อมโยงคู่ค้า การตลาด การเงินภายใต้โครงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจเกษตรต้นแบบ ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

�โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร

โดยภายใต้โครงการพัฒนาเชื่อมโยงเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจเกษตรต้นแบบ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566

#smartfarmdiy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ที่

LINE ID : @smartfarmdiy

@smartfarmin

📞โทร. 02-077-9707

📩อีเมล์ : contact@smartfarmdiy.com

www.smartfarmdiy.com

www.smartfarmdiys.com

#smartfarmdiy

#ระบบสมาร์ทฟาร์ม#plantfactoryfarm

#โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม#ระบบน้ำหยด#ระบบพ่นหมอก#ระบบสปริงเกอร์#ระบบพรางแสงไฟฟ้า#ระบบปลูกพืชในร่ม#สมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์#อุปกรณ์เทคโนโลยีฟาร์ม#ระบบอควาโปรนิกส์

#FTI#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย#diprom#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร#เกษตรอัจฉริยะ#กระทรวงอุตสาหกรรม

Categories:

Tags:

Home
Account
Cart
Search